ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

സിചുവാൻ മെഷിനറി ടൂൾസ് IMP.& എക്സ്പി.ക്ലിപ്തം

ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

വിലാസം:

No.2, Tongfuxiang, Xiyulong St., Chengdu, Sichuan, China

ഫോൺ:

+86-28-86747192

ഇ-മെയിൽ:

ഫാക്സ്:

+86-28-86750158

സഹായം ആവശ്യമുണ്ട്?

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക